ELIAS / Toyohira River Side

山田祐伸 + 横山祐太 + 塚野洋平 - 雨籠(amacago)

Sea Girl - Youhei Tsukano

2013.9.6 Elias & Chuva Chuva - Paradigm Shift - Live@Duce

Akasha - CHUVA CHUVA + FUJI SHOTARO & 白老町竹浦小学校のこどもたち