Sea Girl - Youhei Tsukano

2013.9.6 Elias & Chuva Chuva - Paradigm Shift - Live@Duce

Akasha - CHUVA CHUVA + FUJI SHOTARO & 白老町竹浦小学校のこどもたち